#
   
  .damci takla
  Hastalik Ve Tedavisi
 

Güvercinlerde Çiçek Hastalığı

Güvercinlerde meydana gelen çiçek hastalığı viral kökenlidir, (kuşcular arsında çicek tabiri ile bilinen, mantarlardan kaynaklanan hastalıkla karıştırılmamalıdır) genelde posta kuşlarında diğer kuşlara nazaran daha yaygındır. Deri üzerinde oluşan bu tipik sivilce şeklindeki kabarcıklar, bu hastalığa Çiçek isminin verilmesinin sebebidir.Boğazda, ağız içinde, gagada, göz kenarlarında ve diğer deri üstü bölgelerinde meydana gelebilir. Çicek kuru ve nemli ortama kolaylıkla uyum sağladığı için,deri üzerini yüksek derecede tahriş eder.Çiçek virusu vücuttan, göz akıntısı, tükürük ve burun akıntısı olarak atılır. Bu akıntılar yere damlar ve kurur. Kuruduktan sonra uçuşan kuşlar tarafından toz ile birleşmiş olarak ortalığa yayılır.Tabiki Çiçek Virusunun kana ulaşabilmesi için deride oluşabilecek en ufak sıyrık , yırtık veya yaralar yeterlidir.Böylece kana ulaşan virus,orada bir sürü çoğalma aşamasından sonra tekrar deriye ve ağız bölümündeki ıslak dokuya ulaşır yerel ve sınırlı olarak dokuda tahribata yol açar.Ağız, boğaz ve göz kenarında açık deride oluşan kabarcık birikimleri, diğer bakterilerinde yaraya kolaylıkla girişini sağlar ve buda yaranın iltihaplanmasını sağlar. Bu aşamadan sonra Çiçek ıslak boğaz dokusunda,kokulu, peynirimsi ve gittikçe büyüyen şekiller alır, bununla beraber yemin boğazdan geçmesini ve solunumu zorlaştırır, böylelikle açlıktan ve havasızlıktan ölümler meydana gelebilir.Deri üzerinde oluşan bu viral yaralardan Çiçek hastalığı kolaylıkla tanımlanabilir.

Hastalık belirli antibiotiklerle tedavi edilebilir.

İleri derece hastalıklarda, yani boğaz kısmını kapamak üzere olan vakalarda,yara üzerinde oluşmuş kabuklar yavaşça kanatmadan koparılır ve üzerine inceltilmiş hafif İyot sürülür. Diğer bakteriyel enfeksiyonları önlemek için ense derisi altına az dozajlarda Baytril veya eşdeğer herhangi bir antibiotik 6 saat ara ile 3 defaya kadar uygulanabilir. Ayrıca 7 gün boyunca sularına chlortetracyclin veya benzeri koyulabilir. Hasta olmayan veya hafif geçiren kuşlara 5 gün sularına katılması kafi gelebilir. Hastalık bulunmayan kümeslerde hemen aşılama gerekmektedir.Ayrıca bütün kümesin, yuvaların,salmaların ve tüm temizlik aletlerinin, piyasada bulunan kaliteli dezenfektanlar ile dezenfekte edilmesi gereklidir. Ayrıca 4 hafta süreli, haftanın bir gününde tedaviye devam edilmelidir.

Tedavi:

1. İlerlemiş hastalıklarda hemen günde birkaç defa ağızdaki kabuklar alınır ve bir kulak pamuğu ile hafif iyot sürülür.

2. Diğer bakteriyel enfeksiyonları önlemek için ense derisi altına az dozajlarda Baytril veya eşdeğer herhangi bir antibiotik 6 saat ara ile 3 defaya kadar uygulanır.

3. 7 gün boyunca sularına chlortetracyclin veya benzeri koyulur. Hasta olmayan veya hafif geçiren kuşlara 5 gün sularına katılması kafi gelir. 4 hafta süreli, haftanın bir gününde tedaviye devam etmek gerekir.

3. 7 gün boyunca sularına chlortetracyclin veya benzeri koyulur. Hasta olmayan veya hafif geçiren kuşlara 5 gün sularına katılması kafi gelir. 4 hafta süreli, haftanın bir gününde tedaviye devam etmek gerekir.5.Tüm kümes ve aletler dezenfektelenmelidir.6. Bölgede Çiçek varsa her sene bir defa kuşları aşılamak gerekir Kümeste atlatılan hastalık bir ömür boyu kuşlara direnç s

Ornithose (Göz nezlesi)

Göz nezlesi Chlamydien denilen mikrobun çoğalmasından dolayı oluşur ve kuştan insanada bulaşıcıdır. Bu hastalık ekseri mayıs ve temmuz arası veya ekim ve aralık arası yaygındır. Yavru kuşlarda Ornithose öldürücüdür, eke kuşlarda ise belirtisiz veya hafif belirtili olabilir. Genelde bulaşıcı nezle ile beraber görülür. Chlamydien mikrobu dışkı, göz yaşı, gaga ve boğazdaki balgamdan veya sütümsü maddeden geçicidir. Belirtili veya belirtisiz kuşlar daima mikrop taşıyıcıdır. Hastalığın bulaşması solunum yolu ile, yemden, sudan veya yavruya kusarken gerçekleşir. Ornithosenin başlangıcında kuşlarda dengesizlik, iştahsızlık ve yüksek oranda su tüketimi, verimsizlik ve yavrularda ölüm gözlenir. Kimi kuşlarda göz iltihabı belirgindir, gözler sulanır, ışıktan sakınırlar ve gözlerini kapatırlar. İltihabtan dolayı gözde sulanma oluşur, göz pınarı tıkalı olduğundan su gözden dışarı akar. Başlangıçta akıntı sulu olup daha sonra koyulaşır ve iltihab halini alır. Bu nedenle göz kapakları birbirine yapışır, akıntı yol bulamaz ve göz içinde toplanır, gözü tahriş eder ve kör olmasına yol açar. Genelde bu hastalık önlemsizde 1 hafta içinde geriler, fakat bir kaşıntı belirir. Kuşlar bu kaşıntıyı gidermek için göz kapaklarını omuzlarına sürerek fayda ararlar. Bu hastalığın belirtisi omuz tüylerinin yapışkan olmasından anlaşılır. Kuşların az bir kısmı ayni anda hastalanır ve bu yüzden hastalık 3 ve 4 haftaya uzanır. Genelde üst solunum yolları tıkanır, kuş boğazdan soluk almaya başlar. İltihabtan dolayı kuşlar hapşırarak veya kafalarını sallayarak solunum yollarını açmaya uğraşırlar. Bu yüzden burun ve kafa tüyleri kirlenir. Hastalık akciğer ve hava torbacıklarının iltihabına yol açar. Bu sebebten hırıltılı nezle başlar. 2 ila 3 haftalık yavruların genelde 80 % i ölür. Eke kuşlarda uzun vadeli hafif bir hastalık baş gösterir ve bu en sorunlusudur, çünkü bünye zamanla direncini kaybeder, mikrobun çoğalmasından karaciğer tahriş olur,yeterince görevini yapamaz ve yağ bağlar. Uzun süren hastalık solunumu zorlaştırdığı için kalbe de zararı dokunur ve daima kalıcı kalp rahatsızlığı bırakır.

Bulaşıcı Nezle

Nezlede Ornithosede olduğu gibi ayni belirtileri gösterir, fakat göz iltihabı oluşmaz. İki hastalığın bir birinden ayırt edilebilmesi bir hayli güçtür, çünkü ikiside ayni anda kuşta belirebilir. Tabi bulaşıcı nezle Ornithosenin durumunu dahada kötüleştirir. Nezle sadece solunum yolları hastalığıdır. Mikrop her kuşta bulunur ancak vücut direncinin azaldığı zaman baş gösterir. Hastalık dışkıdan, yemden, sudan, ve temizlik malzemelerindende bulaşabilir. Hastalık uzun vadeli olup zor geçicidir. Başlangıçta kuşların uçuş anında kondüsyon yetersizliği görülür, bunun sebebi solunum yollarının, yani boğaz, akciğer, ve hava torbacıklarının iltihablanmasıdır. Burundan su şeklinde sümük akmaya başlar, bu daha sonra koyulaşır ve bu akıntı burun üstünü grileştirir. Gaga açıldığı zaman boğazda balgam olduğu göze çarpar. Balgamdan ötürü bütün solunum organları oldukça tıkalıdır ve kuşun ağzıdan solumasını gerektirir, bu esnada kulakla duyulabilen fokurtular meydana gelir. Bunun nezle olup olmadığını anlayabilmek için gece kümeste kuşların hareketsiz olduğu an dinlemekte yarar vardır. Göz nezlesi ve Bulaşıcı nezle bütün diğer hastalıklara, Salmonelle, Paramyxo (baş dönmesi), Kokzidios, ve Çiçek hastalığı gibi, yol açar. Bunları önleyebilmek için vaktinde önlem almakta yarar vardır. OXYTETRACYCLIN-PLUS TYLOSIN-PLUS

Hastalıkların Oluşumu

Önlenebilen Baskı Önlenilmez Baskı bulaşıcı olmayan bulaşıcı bakım sebebi tabi - yetersiz yemleme - Enfeksiyon - Kümes değişikliği - Eşleşme - yetiştiricilikte fazla - Salmonelle istek - Mantar - Satın alınanlar - Yavru bakımı - kümesteki iklim - Kokzidios farkı, cereyan gibi - Nezle mikrobu - Yarışmalar - Tüy değiştirme - kümeste fazla kuş - tarlaya gidenler - Dış Parazitler - Transport - İklim şartları (zehirlenme) - Bit türleri - Keneler - Viruslar - Iç Parazitler - İhtiyarlık Bağırsak kurdu Kıl kurdu GÜVERCİN VE HASTALIK HASTALIKLAR MİKROBUKARAKTERİSTİK BELİRTİLERİ Streptococcosis Bakteri Ayak ve kanat eklemlerinde iltihaplanma ve açık yara oluşumu. Belirgin ağırlık kaybı, kayıtsızlık, yeşilimsi çamur gibi ishal, kusma, karın ve bağırsak bölgesinde şişkinlik, kanın renginde koyulaşma ve eflatunumsu bir renk alma. Göğüs tüyleri aralanarak bu renk tespit edilebilir. Genel olarak performans kaybı. İleri aşamalarda felç ve ölüm gözlenebilir. Pasteurelosis Bakteri Hastalık birden ve ani bir gelişim gösterir. Kuşun ateşi süratle yükselir. Yeme karşı aşırı isteksizlik, hatta yem yememe durumu vardır. Genel bir kayıtsızlık hali ile birlikte sulu sarı – yeşil bir ishal başlar. İleri aşamalarda bazen dışkıda kan gözlenebilir. Solunum yolları sorunları, aksırma, yüzde şişlik gelişebilir. 3 – 10 gün arasında ölüm ile sonuçlanır. Ölüm öncesi ayakta duramama ve titreme hali vardır. Ölüm çırpıntılı bir şekilde olur. Tuberculosis Bakteri Sinsi bir şekilde gelişen bu hastalığın ilaçla tedavisi bulunmamaktadır. Kuşlarda belirgin kilo kaybı ile kendini belli eder. Gözlerde, tüylerde, ağız içi mükozasında belirgin bir renk kaybı ve solukluk vardır. Kansızlık ve ishalin yanı sıra, özellikle baş üstü tüylerinde dökülme ve kelleşmeler, bölgesel lenf bezlerinde şişme ve yerel yaralar oluşabilir. Başka hastalıklarla birlikte seyretme eğilimindedir. Hastalık genellikle ölümle sonuçlanmaktadır. Salmonella Bakteri Çok sayıda yavru ölümü dikkat çekicidir. Hasta kuşlarda cıvık kaygan bir ishal vardır. Dışkı bol sulu ve yeşilimsidir. Dışkıda köpük ve sindirilmemiş yem parçaları gözlenebilir. Ağırlık kaybı ve uyuşukluk ilk belirtilerdir. Sonraki aşamalarda diz ve kanat eklem yerlerinde ur şeklinde şişmeler gözlenir. Urların içi sert değildir ve ısısı diğer vücut bölgelerine göre daha sıcaktır. Kanat düşürme, tek ayak üzerinde durma ve topallama gözlenebilir. Mikrobun beyne yerleşmesi durumunda, sinir sistemi sorunları, kafanın ileri geri hareketleri ( sallabaş ) gözlenebilir. Bu aşamada ölümcül olabilir. E – Coli Bakteri Yeşilimsi ve sarı tonlarda sulu ishal ile kendini gösterir. Dışkının kokusu normalden daha kötüdür. Yeme karşı isteksizlik, aşırı ve çabuk zayıflama, kayıtsızlık, durgunluk, performans kaybı dikkat çekicidir. Hastalığın ileri aşamalarında mikrobun vücudun diğer organlarına yayılmasına bağlı olarak, kanatta tutulma, ayakta tutulma gibi durumlara bağlı olarak gelişen uçamama, topallama ve yürüyememe halleri gözlenebilir. Ornithosis Bakteri Uzun süre belirti vermeden sinsi bir şekilde seyreden hastalıktır. Hasta kuşlarda performans kaybı, yavrularda yavaş gelişme, iştahsızlık ve tüy kabartma, kilo kaybı, titreme, yeşilimsi ishal ve solunum yolları sorunları gözlenir. Özellikle kuşun tek gözünde yaşarma, akıntı ve göz etrafında halka şeklinde şiş ve kızarıklık karakteristik belirtisidir. İleri aşamalarda tek gözde körlük gelişebilir. Coryza Bakteri Solunum yolları sorunları, her iki gözde de yaşarma, burun akıntısı, kokulu sümük. Özellikle kuşun boğazında balgama benzer şekilde sümük oluşumu vardır. Hırıltılı soluma, solunum zorluğu, hırıltılı ses tonları, sulu yeşilimsi ishal, ağırlık kaybı, sinüslerde ve buna bağlı olarak yüzde şişlik hali gözlenir. Haemophillus Bakteri Solunum yolları problemleri, nefes darlığı, aksırma gibi belirtilerin yanı sıra, belirgin olarak göz sulanması ve burun akıntısı vardır. Hastalığın ayırt edici özelliği kuşun her iki gözünde de görülen göz kapakları ve iç dokulardaki belirgin şişmedir. Mycoplasmosis Bakteri Coryza ile aynı belirtilere sahiptir. Farklı olarak kuşun ateşinde yükselme vardır ve durgunluk hali daha belirgindir. Ayrıca solunum yetersizliğine bağlı olarak kuşun yetersiz oksijen alması sonucu kanın renginde değişim gözlenebilir. Kanın rengi mavimsi ve eflatunumsu bir tonda olabilir. Paramyxovirosis Virüs İlk dikkat çekici belirti su tüketiminde artma ve sulu ishal şeklinde dışkıdır. Daha ileri aşamalarda, sinir sistemi bozuklukları gözlenir. Boyun dönmesi, kafanın geri ve arkaya doğru ters ve anormal hareketleri vardır. ( Sallabaş )Son olarak felç gözlenebilir. Yem yeme ve su içmede belirgin zorluklar gözlenir. Kuş zamanla güçsüz düşer, zayıflar ve ölüm gelebilir. Pox Virüs Daha çok genç kuşlarda görülen bir hastalıktır. Kuşun derisinde kahverengimsi renklenmeler oluşur. Nefes alma ve yem yeme sorunları vardır. Hastalığın ilk aşamalarında tüysüz bölgelerde, ayak üzeri, göz çevresi ve gaga başlangıcında siğil benzeri sonradan üzeri kabuk bağlayan yaralar oluşur. İrin üreten bu yaralar 15 gün kadar sonra kendiliğinden kaybolurlar. Aynı anda veya daha sonra kuşun ağızının içinde ve damakta sarı renkli sert irin tabakaları gözlenir. Ağız içindeki bu oluşumlar Trichomonas’a çok benzerdir. Adenovirüs Virüs Genç kuşlarda ve yeni yavrularda daha çok gözlenen bir hastalıktır. Vücut dokularından herhangi birinde anormal büyüme ve tümör ( ur ) oluşumu ile dikkati çeker. Diğer hastalıklarla birlikte görülme eğilimindedir. Sık sık kusma ve sarı – yeşil renkli ishal gözlenir. Özellikle dişi kuşlarda yumurtlama ve yavru sonrasında ani gelişen ağırlık kaybında bu hastalıktan şüphelenilmelidir. Circovirus Virüs Genç kuşlarda ve yeni yavrularda daha çok gözlenen bir hastalıktır. Kuşun genel anlamda savunma mekanizmasını ve bağışıklık sistemini bozucu bir etkisi vardır. Diğer hastalıklarla birlikte görülme eğilimindedir. Gelişme bozuklukları, ağırlık kaybı ve ishal dikkat çekicidir. Solunum yollarında çeşitli sorunlar gözlenebilir. Vücut dokularında bozulmalara ve anormalliklere rastlanabilir. Aspergilosis Fungal Genellikle müzmin form izleyen bir hastalıktır. Belirtileri vücutta ve deride olmak üzere iki gruptur. Performans kaybı, kayıtsızlık, güçsüzlük vardır. Solunum yolları sorunları ile birlikte ishal gözlenir. Sonraki aşamalarda ishal koyu yeşil bir renkte olur. Dil ve damaktaki beyaz- sarı – yeşil renkli tabakaların oluşması karakteristik belirtisidir. Deride görüldüğünde, deri döküntüsü, kuşlarda huzursuzluk ve tüy yolmanın yanı sıra, teleklerde çürüme ve kırılarak düşme. Cadidiasis Fungal Kursağın hemen altında yer alan bezlimide de şişme, kursaktaki tahıl içeriğinin ara sıra kusulması, ağızdan kan gelmesi gibi karakteristik belirtilerin yanı sıra, ağız içi ve damakta beyaz mantar tabakalarına rastlanır. Kuşlarda genel bir kayıtsızlık hali, ağırlık kaybı, performans kaybı, genç kuşlarda yavaş büyüme gibi sorunlar gözlenir. Hastalığın deride görülmesi durumunda telek çürümesi ve tüy yarılmaları gözlenmektedir. Trichomonas Protozon Gaga birleşim yerinde dışardan gözlenebilen ur şeklinde sonradan kabuk bağlayan yaralar gözlenebilir. Bu yaralar Pox yaralarına çok benzer. Trichomonas yaraları sadece gaga birleşim yerinde görülür diğer yerlerde oluşmaz. Dışarıdaki bu yaralar 15 gün kadar sonra kendiliğinden geçer. Bunun yanı sıra aynı Pox’da olduğu gibi ağız içinde sarı renkli peynirimsi yara ve ur gibi oluşumlara rastlanır. Bu yaraların büyümesi solunum sorunları, yem yeme ve su içme zorlukları yaratabilir. Hasta kuşlarda genel bir halsizlik, kayıtsızlık, performans kaybı ve ishal ve kusma gözlenebilir. Hastalığın ileri aşamalarında ölüm gelebilir. Plasmodiosis Protozon Hasta kuşlarda anemi ( kansızlık ) en belirgin özelliktir. Kuşlarda nöbetler halinde tekrarlayan ateş yükselmeleri gözlenir. Bu dönemde kuş durgunlaşır, düşünmeye başlar ve tüy kabartır. Daha sonra ateş normale döner ve kuş biraz daha iyi gibi görünür. Genel olarak performans kaybı vardır. Sarımtırak renkli ve beyaz posalı bir ishal gözlenebilir. Haemoproteosis Protozon Hasta kuşlarda anemi ( kansızlık ) en belirgin özelliktir. Kuşlarda nöbetler halinde tekrarlayan ateş yükselmeleri gözlenir. Bu dönemde kuş durgunlaşır, düşünmeye başlar ve tüy kabartır. Daha sonra ateş normale döner ve kuş biraz daha iyi gibi görünür. Genel olarak performans kaybı vardır. Sarımtırak renkli ve beyaz posalı bir ishal gözlenebilir Hexamitiasis Protozon At sinekleri tarafından güvercinlere taşınan bir hastalıktır. Ağırlık kaybı, kusma ve sulu köpüklü ishal gözlenir. Hastalığın ileri aşamalarında ishal bazen kanlı olabilir. Kuşlarda yeme karşı isteksizlik ve su tüketiminde artış vardır. Coccidiosis Parazitsel Coccidia adı verilen mikroskobik bir bağırsak parazitinin neden olduğu bir hastalıktır. Hasta kuşlarda yumuşak ve çok sulu bir dışkı vardır. Halsizlik, uyuşukluk ve ağırlık kaybı dikkat çekicidir. Roundworms Parazitsel Yuvarlak solucanlar grubundan 2 türün neden olduğu bu hastalık, özellikle genç güvercinleri etkiler ve ölüme bile neden olabilir. Güç kaybı, ağırlık kaybı, stres hali, tüy yolma, huzursuzluk, performans kaybı gözlenir. Bazen bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir. İshal ve kusma vardır. Parazit güvercinin ince bağırsağında yaşar. Hairworms Parazitsel Kıl kurtları olarak grubundan 4 türün neden olduğu bu hastalık, parazit sayısına bağlı olarak bağırsak delinmesi nedeni ile ölüme kadar gidebilir. Güç kaybı, ağırlık kaybı, stres hali, tüy yolma, huzursuzluk, performans kaybı gözlenir. İshal vardır. Ağır vakalarda bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir. Bu durumda ishal kanlı şekilde görülür. Parazit güvercinin ince bağırsağında yaşar. Stomach wall worms Parazitsel Mide duvarı kurtları adı verilen bu grubun 2 türü güvercinlerde Bezlimide de bulunur. Bulunduğu bölgede ciddi hasara neden olurlar. Belirgin zayıflama ve güç kaybı yaratır. Halsizlik, uyuşukluk ve ağırlık kaybı dikkat çekicidir. Tapeworms Parazitsel Şerit adı verilen bu parazitlerin 2 türü güvercinlerde bağırsaklarda bulunur. Anormal zayıflama, yeme karşı isteksizlik, kayıtsızlık, güç kaybı, tüy yolma ve sürekli tüy karıştırma, stres hali, huzursuzluk, ağır vakalarda bağırsak iltihabı ve kanaması ile birlikte ishal gözlenir. Genç kuşları çabuk etkiler, yavrularda ölümcül olabilir. Flatworms Parazitsel Yassı solucanlar olarak adlandırılan bu grubun bir üyesi güvercinlerde kör bağırsakta parazit olarak bulunur. Kilo kaybı, ishal, güçsüzlük ve ağır vakalarda bağırsak iltihabı gibi belirtileri vardır.

ALMONELLA:Çok sayıda yavru ölümü dikkat çekicidir. Hasta kuşlarda cıvık kaygan bir ishal vardır. Dışkı bol sulu ve yeşilimsidir. Dışkıda köpük ve sindirilmemiş yem parçaları gözlenebilir. Ağırlık kaybı ve uyuşukluk ilk belirtilerdir. Sonraki aşamalarda diz ve kanat eklem yerlerinde ur şeklinde şişmeler gözlenir. Urların içi sert değildir ve ısısı diğer vücut bölgelerine göre daha sıcaktır. Kanat düşürme, tek ayak üzerinde durma ve topallama gözlenebilir. Mikrobun beyne yerleşmesi durumunda, sinir sistemi sorunları, kafanın ileri geri hareketleri ( sallabaş ) gözlenebilir. Bu aşamada ölümcül olabilir. E-COLİ:Yeşilimsi ve sarı tonlarda sulu ishal ile kendini gösterir. Dışkının kokusu normalden daha kötüdür. Yeme karşı isteksizlik, aşırı ve çabuk zayıflama, kayıtsızlık, durgunluk, performans kaybı dikkat çekicidir. Hastalığın ileri aşamalarında mikrobun vücudun diğer organlarına yayılmasına bağlı olarak, kanatta tutulma, ayakta tutulma gibi durumlara bağlı olarak gelişen uçamama, topallama ve yürüyememe halleri gözlenebilir KULLANILACAK İLAÇLAR: ATAVETRİN (oral süspansiyon) BİOKSAL (sülüsyon ) TRİPRİM (iğne ) Bu ilaçlardan birisi tercih edilir. bu ilaçlar sulpha gurubuna dahildir. Sulpha gurubu hangi ilaç olursa olsun, kesinlikle vitamin, mineral, kalsiyum (taş ve kum gibi) ve grit (istiridye,midye kabuğu) ürünler verilmemelidir. Zira ilacın etkisini tamamen yok etmektedir. -İlaç kümese toplu halde uygulanır. kuşlar 18/24 saat önceden susuz bırakılmalıdır, yani bugün öğlen 12 desusuz bırakılan kuşlar yarın öğlen saat 10/12 arası verilip 4 saat önlerinde bırakılır (kuşlar uzun süre susuz kaldıları için tam olarak içmiş olacaklardır. Aynı işlemi 3/5 gün tekrar etmek mühimdir. ATAVETRİN: 2,5LT suya yarım kapak karıştırılır. BİOKSAL : 2,5LT suya 1pompa karıştırılır. TRİPRİM : 2,5LT suya 10cc karıştırılır. ''KORUYUCU OLARAK HER 3 AYDA BİR 2 GÜN UYGULAMAK ESASTIR.'' -- Kuşlar ilk aşama ilacı aldıklarında kusma, topallama, boyun dönmesi görülebilir bu ve bunun gibi haller normaldir.

TREPTOCOCCOSİS:Ayak ve kanat eklemlerinde iltihaplanma ve açık yara oluşumu. Belirgin ağırlık kaybı, kayıtsızlık, yeşilimsi çamur gibi ishal, kusma, karın ve bağırsak bölgesinde şişkinlik, kanın renginde koyulaşma ve eflatunumsu bir renk alma. Göğüs tüyleri aralanarak bu renk tespit edilebilir. Genel olarak performans kaybı. İleri aşamalarda felç ve ölüm gözlenebilir. PASTEURELOSİS:(KOLERA)Hastalık birden ve ani bir gelişim gösterir. Kuşun ateşi süratle yükselir. Yeme karşı aşırı isteksizlik, hatta yem yememe durumu vardır. Genel bir kayıtsızlık hali ile birlikte sulu sarı – yeşil bir ishal başlar. İleri aşamalarda bazen dışkıda kan gözlenebilir. Solunum yolları sorunları, aksırma, yüzde şişlik gelişebilir. 3 – 10 gün arasında ölüm ile sonuçlanır. Ölüm öncesi ayakta duramama ve titreme hali vardır. Ölüm çırpıntılı bir şekilde olur KULLANILACAK İLAÇLAR: GEOSOL TOZ:Oxytetracyline etken maddeli bir ilaçtır. veteriner ilaçları satan eczane ve ecza depolarında bulunur. Ticari şekli 20 ve 100 gr’lık kavanozlar halindedir. Güvercinler için 2 litre içme suyuna yarım ölçek karıştırılarak kullanılabilir. İlaç 5 gün süre ile uygulanır.

ORNİTHOSİS:Uzun süre belirti vermeden sinsi bir şekilde seyreden hastalıktır. Hasta kuşlarda performans kaybı, yavrularda yavaş gelişme, iştahsızlık ve tüy kabartma, kilo kaybı, titreme, yeşilimsi ishal ve solunum yolları sorunları gözlenir. Özellikle kuşun tek gözünde yaşarma, akıntı ve göz etrafında halka şeklinde şiş ve kızarıklık karakteristik belirtisidir. İleri aşamalarda tek gözde körlük gelişebilir. CORYZA:Solunum yolları sorunları, her iki gözde de yaşarma, burun akıntısı, kokulu sümük. Özellikle kuşun boğazında balgama benzer şekilde sümük oluşumu vardır. Hırıltılı soluma, solunum zorluğu, hırıltılı ses tonları, sulu yeşilimsi ishal, ağırlık kaybı, sinüslerde ve buna bağlı olarak yüzde şişlik hali gözlenir. HAEMOPHİLLUS:Solunum yolları problemleri, nefes darlığı, aksırma gibi belirtilerin yanı sıra, belirgin olarak göz sulanması ve burun akıntısı vardır. Hastalığın ayırt edici özelliği kuşun her iki gözünde de görülen göz kapakları ve iç dokulardaki belirgin şişmedir. MYCOPLASMOSİS:Coryza ile aynı belirtilere sahiptir. Farklı olarak kuşun ateşinde yükselme vardır ve durgunluk hali daha belirgindir. Ayrıca solunum yetersizliğine bağlı olarak kuşun yetersiz oksijen alması sonucu kanın renginde değişim gözlenebilir. Kanın rengi mavimsi ve eflatunumsu bir tonda olabilir. KULLANILACAK İLAÇLAR: MONODOKS: Beşeri insan ilacıdır eczanede satılır.doxsisilin etken maddesine sahiptir. TETRA 250: Beşeri insan ilacıdır eczanede satılır.tetraksiklin etken maddesine sahiptir. yukardaki 4 hastalık birbirini takip eden bakteri hastalığıdır. Belirtilen şikayetler oluşursa 2 ilaçtan birisi tercih edilir. Hasta olan kuşa ağızdan 1 kapsül verilir.(Eğer hastalık şiddetini düşürmüş fakat tam geçmemişse 1 gün daha ilaç kullanımına devam edilir.) Gözde herhangi şişlik devam ederse teramisin veya tobramisin göz melhemi sürülür.

ROUNDWORMS:Yuvarlak solucanlar grubundan 2 türün neden olduğu bu hastalık, özellikle genç güvercinleri etkiler ve ölüme bile neden olabilir. Güç kaybı, ağırlık kaybı, stres hali, tüy yolma, huzursuzluk, performans kaybı gözlenir. Bazen bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir. İshal ve kusma vardır. Parazit güvercinin ince bağırsağında yaşar HAİRWORMS:Kıl kurtları olarak grubundan 4 türün neden olduğu bu hastalık, parazit sayısına bağlı olarak bağırsak delinmesi nedeni ile ölüme kadar gidebilir. Güç kaybı, ağırlık kaybı, stres hali, tüy yolma, huzursuzluk, performans kaybı gözlenir. İshal vardır. Ağır vakalarda bağırsak iltihabı ve kanamaları gözlenebilir. Bu durumda ishal kanlı şekilde görülür. Parazit güvercinin ince bağırsağında yaşar. STOMACH WALL WORMS:Mide duvarı kurtları adı verilen bu grubun 2 türü güvercinlerde Bezlimide de bulunur. Bulunduğu bölgede ciddi hasara neden olurlar. Belirgin zayıflama ve güç kaybı yaratır. Halsizlik, uyuşukluk ve ağırlık kaybı dikkat çekicidir. TAPEWORMS:Şerit adı verilen bu parazitlerin 2 türü güvercinlerde bağırsaklarda bulunur. Anormal zayıflama, yeme karşı isteksizlik, kayıtsızlık, güç kaybı, tüy yolma ve sürekli tüy karıştırma, stres hali, huzursuzluk, ağır vakalarda bağırsak iltihabı ve kanaması ile birlikte ishal gözlenir. Genç kuşları çabuk etkiler, yavrularda ölümcül ola FLATWORMS:Yassı solucanlar olarak adlandırılan bu grubun bir üyesi güvercinlerde kör bağırsakta parazit olarak bulunur. Kilo kaybı, ishal, güçsüzlük ve ağır vakalarda bağırsak iltihabı gibi belirtileri vardır. yukarıda belirtilen hastalıkların temel kaynağı parazittir bu 5 hastalık birbirini takip eder ve diğer tüm hastalıklara davetiye çıkarır. BU HASTALIKLAR İÇİN KULLANILACAK İLAÇ VE ÖNLEMLER: Bu hastalık için İVOMEC-F tercih edilmelidir ivermektin etken maddeli olan ivomec-f parazit savaşında başarıyla kullanabilirsiniz. parazitlar ikiye ayrılır. iç parazit için: şırıgaya çekilen ivomec-f her kuşun ağzına küçük 2 damla damlatılıp yutmaları sağlanır.bu işleme bir gün ara verilir ertesi gün tekrar uygulanır. yılda 4 kere (3 ayda bir) uygulanır.ilacı alan kuş baygınlık veya kusma yapabilir geçici bir sorundur önemli değildir. Dış parazit için:şırıgaya çekilen ivomec-f her kuşun boyun bölgesine(enseden deriye değecek şekilde) kant araları ve kuyruk altına bir damla damlatılır elle yayılır. kuş üzerindeki bit ve pire kesin suretle yok olacaktır. başa çıklamayan tek problem olarak görülen at sinekleri için ise NEGOVAN Toz kullanılmalıdır. bir poşet negovan tozu 10 lt suya karıştırıp kuşun kafası hariç tüm bölgesi suya sokulur 6/7 saniye bekletilir kuşun kuruması beklenir. Kümeste bulunan at sinekleri için ise NEOSİTLİ DETAN marka sinek ilacı tam çözümdür. kullanımı ise kümes boşaltılır içerisi detanla ilaçlanır 30 dakika kapalı kalan kümes 30 dakika havalandırmayla sorun ortadan kalkacaktır.

COCCİDİASİS (İshal):Cocci bir bagirsak hastaligidir ve asagi yukari her güvercinde (hasta olmasalarda) mevcuttur. Bu hastaligin nedeni virüs veya bakteri degil Coccidia denilen mikroskobik bir bagirsak parazitidir. Paratifo bakterisi gibi hareket edip bagirsaklarin duvarlarina yerlesir ve burayi zamanla mahveder. Bu durumda ayni Paratifoda oldugu gibi ishal ortaya cikar. Cocci bir hastaliktan çok güçsüzlestirici zayiflatici bir haldir. Fakat, vücuda etkisi nedeniyle kusun paratifo ve pamuk gibi hastaliklara kolay hedef olmasini saglar. Bu nedenle tedavisi lazimdir. KULLANILACAK İLAÇLAR:Bu hastaliga karsi benim ilaç tercihim Aureomycin-Sulmet (içme suyuyla karsitirilan toz halinde). Aslinda genel kapsamli bir antibiyotiktir. Benim tercih etmemin nedeni iki ilacin birlikte olmasi. Sulmet Coccidiosis'e karsi kuvvetli bir ilaçken yaninda cocci ile benzer belirtileri tasiyan paratifo'ya karsi kullanilan Aureomycin antibiyotiginin olmasi bir nevi yanlis teshis olasiligini elemine ediyor). Bu ilaci veya herhangi bir Auremycin tasiyan ilaci kullanirken kuslariniza verdiginiz kursak taslarini, giritleri, ahtapot kemiklerini ve kalsiyum tasiyan ne varsa ortadan kaldirmaniz çok önemli. Bu hastaliga karsi kullanabileceginiz ilaclardan bazilari sunlar; Sulfametazine Plus (5 gün suyla verilerek) bunu takip olarak Methazin-Plus'ida 5 gün süresiyle yine içme suyuyla karisik olarak verebilirsiniz. Amprol (Corid), Albon, Baycox (postacilarin tercihi), Cocci-Geelmix, Dacozine 4-1 (Pamuk, e-koli ve paratifo'ya karsida etkili), Salmocoxy, Sufamethazine (Meshur Sulfa ilaçlarindan birisi), Sulfamethoxazole-Trimethoprim, Trimethoprim/Sulfa, Vetisulit (bu hastalik için olmasada kullananlar var), European 4/1 (Avrupali dörtte bir) bu ilaci kullandiginiz öteki ilaçlardan sonuç alamazsaniz son umut olarak kullanin. ilaclarin disinda yem karisimi ile A, K3 ve B kompleks vitaminlerinin karisimlarinin güvercinlerinize devamli verilmesi kuslarin güçlerini ve hastaliklara karsi dayanikliliklarini arttirir. Bu hastaligin bireylerde aktif hale gelmesinin disinda salgin olarakda bas gösterme olasiligi var. Bunu engellemek için bilmeniz gereken sey, cocci organizmasinin kuslarinizi hastalandirmasi için ergen olmasi gerektigi ve ergenlesmesinide kuslarin vücudunun disinda gerceklestirmesi. Tahmin edin nerede? Salmanizda yerde bulunan diskilarin içinde. Günlük olarak bu diskilari temizlemek sadece bu hastaligi degil güvercin hastaliklarinin 90%'inin bu yolla bulasimini önlemekte bire bir. Tabanin her zaman temiz olmasi ve, ideal salma kosullarindan bir numarali olani, her zaman kuru olmasi. Nemli ortamlar bakteri ve virüsler icin ideal üreme kosullari yaratir. Bunun disinda nede olsa güvercin besliyoruz ördek degil (ördekler bile yuvalarini kuru tutar:) Cocci'nin rahatca üreyebilecegi baska bir ortamda toprak zemindir. ---------------------------------------------------------------- PARAMYXOVİROSİS:İlk dikkat çekici belirti su tüketiminde artma ve sulu ishal şeklinde dışkıdır. Daha ileri aşamalarda, sinir sistemi bozuklukları gözlenir. Boyun dönmesi, kafanın geri ve arkaya doğru ters ve anormal hareketleri vardır. ( Sallabaş )Son olarak felç gözlenebilir. Yem yeme ve su içmede belirgin zorluklar gözlenir. Kuş zamanla güçsüz düşer, zayıflar ve ölüm gelebilir. Bu hastalık için piyasada çok gelişmiş aşılar mevcuttur colobovac bunların en iyisidir. ama ben tavsiye etmiyorum çünkü bu aşı canlı aşıdır eğerki kuşunuz daha önceden bu PARAMYXOVİROSİS virüsünü kapmış ise aşı vurulduğu taktirde ölüm kaçınılmazdır. hastalığın oluşum nedenleri araştırılıp önlem alınırsa hiç bir şey olmayacaktır. eğerki kuşta virüs olmadığına eminseniz aşı yaptırabilirsiniz. bu hastalığın kalıtımsal özelliği boyun dönmesi ve bu virüs hayatı boyunca kuşla beraber yaşayacaktır hatta kuluçkaya yatma esnasında yumurtadan yavruya geçme olasılığı %90 dır. Tedavisin de kuşa zarar verilebileceği düşüncesiyle tedavisini öngörmüyorum kendim tedavi ediyorum

 
  Toplam Ziyaretci 35736 ziyaretçihier!
+#####


 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
<